• Tłumacz języka migowego
Różności

CTIF w Helsinkach

4 Października 2016

Konferencja Delegatów CTIF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych) odbyła się na początku września w Helsinkach. Towarzyszyło jej sympozjum CTIF na temat zdrowia i bezpieczeństwa strażaków, a także reagowania służb ratowniczych na nowe zagrożenia. Krajowy Komitet CTIF reprezentowali zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Marek Jasiński, prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak, i dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP bryg. Tomasz Kołodziejczyk. Podczas konferencji delegaci wybrali prezydenta i skarbnika CTIF na kolejną czteroletnią kadencję.

CTIF jest pozarządową międzynarodową organizacją, której głównym celem jest inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy oraz działalności naukowo-technicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów, ratownictwa medycznego, technicznego i ekologicznego oraz integracja służb pożarniczo-ratowniczych.

red.

wrzesień 2016

do góry