• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

28 Czerwca 2016

4 pw kadry KurekSt. bryg. Jarosław Kurek decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji został powołany na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Służbę rozpoczął w 1987 r. w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. W 1989 r. zaczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu przeszedł kolejne szczeble zawodowe, pełniąc m.in. funkcje: dowódcy sekcji, starszego instruktora, dowódcy kompanii szkolnej, starszego wykładowcy oraz zastępcy naczelnika wydziału.Podczas służby w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie wykonywał obowiązki dowódcy kompanii honorowej oraz dowódcy uroczystości. Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczych na terenie Krakowa – Nowej Huty, uczestniczył też w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.W 2006 r. objął stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Krakowie. W 2007 r. awansował na stanowisko dyrektora Biura Organizacji i Nadzoru Komendy Głównej PSP. Od 2012 r. był doradcą komendanta głównego PSP, a od maja br. pełnił obowiązki mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

4 pw kadry PruskiSt. bryg. Edward Pruski od czerwca br. pełni funkcję dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Z pożarnictwem związany od 1975 r., z chwilą wstąpienia do OSP Warcino (woj. pomorskie). W 1980 r. rozpoczął naukę w Szkole Chorążych w Poznaniu. Następnie pracował w Nadleśnictwie Czaplinek. W 1987 r. został zastępcą komendanta rejonowego SP w Szczecinku, od 1989 r. kierował Komendą Rejonową w Kołobrzegu. Z początkiem lat 90. XX w. zaangażował się w rozwój infrastruktury pożarniczej w Bornem-Sulinowie. W latach 2006-2014 pełnił funkcję komendanta powiatowego w KP PSP w Gryficach. W ostatnich dwóch latach był zastępcą komendanta SA PSP w Poznaniu. Nowy dyrektor CMP jest z zamiłowania kolekcjonerem. Ma jedną z największych w Europie kolekcji kubków i kufli o tematyce strażackiej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

czerwiec 2016

do góry