• Tłumacz języka migowego
Różności

Forum Dialogu Społecznego

28 Czerwca 2016

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem ministra Mariusza Błaszczaka odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego. Celem spotkań jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, dzięki którym obywatele będą czuli się bezpiecznie, a służby będą mogły pracować w godnych warunkach. Minister zapowiedział, że rząd przygotował projekt ustawy modernizacyjnej służb na lata 2017-2020. Podkreślił, iż narzędzie to pozwoli wyposażyć służby w nowoczesny sprzęt oraz zapewni odpowiednie wynagrodzenie funkcjonariuszom i pracownikom. Zapewnił przy tym, że wspólnie z komendantami będzie pracował nad przywróceniem etosu strażackiej służby.

W dalszej części posiedzenia swoje prace rozpoczęło sześć grup roboczych, które zajmą się różnymi obszarami tematycznymi, m.in.: opracowaniem i wdrożeniem programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i budowania pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy, wypracowaniem zasad wypłaty należności za ubezpieczenia społeczne byłym funkcjonariuszom bez uprawnień emerytalnych, podsumowaniem działania ustawy L4, nadgodzinami w służbach mundurowych, statusem pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach oraz ostatecznym kształtem ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020.

W trakcie spotkania przyjęto także nowy regulamin, który zawierał poprawki wniesione przez stronę społeczną podczas dyskusji. Dokument ten szczegółowo określa zasady pracy forum. Przewiduje między innymi, że będzie zbierało się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.

Tomasz Jelonek

fot. autor

czerwiec 2016

do góry