• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

24 Marca 2016

zmiany kadrowe HejdukBryg. Krzysztof Hejduk został 19 lutego powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP. Służbę rozpoczął w 1992 r. w JRG nr 7 w Łodzi, na stanowisku dowódcy zastępu. Następnie pełnił służbę w KR PSP w Łodzi, a od 1998 r. w łódzkiej KW PSP, m. in. jako specjalista w Wydziale Kadr oraz główny księgowy – główny specjalista w Wydziale Finansów. W 2006 r. został zastępcą łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP. W latach 2007-08 był zastępcą komendanta głównego PSP. Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie ekonomii i studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UŁ (rachunkowość i zarządzanie finansowe).

zmiany kadrowe HołubowiczSt. bryg. Mirosław Hołubowicz został powołany na stanowisko warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo administracyjne) oraz w SGSP (z zakresu zarządzania kryzysowego). Pełnił służbę jako wykładowca w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Wałbrzychu i Ełku. W 1992 r. został powołany na stanowisko komendanta rejonowego, a następnie powiatowego PSP w Ełku. Od 2013 r. pełnił funkcję zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, nadzorując realizację zadań logistycznych.

zmiany kadrowe Wlazłowski odzBryg. Jarosław Wlazłowski został powołany na stanowisko łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP. Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W latach 1992-1997 był dowódcą sekcji w JRG 8 w Łodzi, a następnie dowódcą zmiany w tej jednostce. Ponadto pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Łodzi. Od 1999 r. był dowódcą JRG 8 w Łodzi. Odznaczony złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

do góry