• Tłumacz języka migowego
Różności Maria Anna Kanturska

Ze świadomością do bezpieczeństwa

6 Lipca 2017

Ze świadomością do bezpieczeństwa

Podpisanie deklaracji o współpracy było jednym z głównych akcentów spotkania dorocznego Posiedzenia Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), które miało miejsce 22-24 maja br.

Przedstawiciele wiodących instytucji ochrony ludności z Polski, Czech, Słowacji i Węgier obradowali już po raz siedemnasty, tym razem w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji posiedzenia było budowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli i właściwych zachowań. Poruszano zarówno zagadnienia prewencji społecznej katastrof, jak i zdarzeń codziennych.

Delegaci zaprezentowali wykorzystywane w ich krajach narzędzia, a także najlepsze praktyki w zakresie informowania i edukowania ludności o ryzyku zagrożeń i promowania właściwych zachowań. Wszyscy partnerzy podkreślali rosnące znaczenie takiej działalności w kontekście ograniczania liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych oraz wartości strat ekonomicznych. Zwracano uwagę na aspekt dostosowania przekazywanych komunikatów do różnych grup ludności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Podczas jednego z paneli uczestnicy dyskutowali także o potrzebie podnoszenia świadomości ratowników w zakresie szczególnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z warunków ich służby, koncentrując się m.in. na zespole stresu pourazowego oraz chorobach nowotworowych. Szczególne zainteresowanie gości zagranicznych wzbudziła wizyta w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej przy KM PSP w Chorzowie. Jeszcze w czerwcu odbędzie się w Chorzowie kolejna wizyta, tym razem czteroosobowej delegacji węgierskiej, zainteresowanej zaadaptowaniem pomysłu multimedialnego centrum edukacyjnego.

W konkluzjach z majowego posiedzenia dotyczących przyszłego kształtu współpracy państw V4 w dziedzinie ochrony ludności zgodnie wskazywano rozwijanie prewencji społecznej wśród seniorów. Z inicjatywy komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego uzgodniono również, że jeszcze w tym roku nastąpi spotkanie ekspertów z państw V4, którzy będą pracowali nad dalszym pogłębianiem współpracy pomiędzy partnerami w zakresie prewencji zdarzeń codziennych i katastrof.

Spotkanie w Częstochowie było oficjalnym wydarzeniem polskiego przewodnictwa w V4. 1 lipca roczną prezydencję w Grupie obejmują Węgry.

Maria Anna Kanturska
fot. Waldemar Nowak

czerwiec 2017

Maria Anna Kanturska Maria Anna Kanturska
do góry