• Tłumacz języka migowego
Różności Mariola Główka

Wspólne kształcenie

27 Września 2017

Wspólne kształcenie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie zawarły dwustronne porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzonych przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. 

Rektorzy obu uczelni – nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka i gen. prof. Mikhaylo Kozyar uroczyście podpisali porozumienie 7 września 2017 r. we Lwowie. To historyczne wydarzenie w dziejach naszej uczelni.

Stale rozwijające się kontakty z zagranicą odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu obu uczelni. Za szczególną wartość tej współpracy uznano wspólną edukację oraz działalność naukowo-badawczą, zorientowane na bezpieczeństwo Polski i Ukrainy, w międzynarodowym i społecznym kontekście.

Zgodnie z porozumieniem wspólne studia zostaną utworzone jako specjalność pod nazwą „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego” na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i będą prowadzone w formie stacjonarnych studiów II stopnia. Studenci z Ukrainy będą odbywać I i III semestr studiów oraz egzamin dyplomowy w SGSP, a II semestr w LPUBŻ. Studenci z Polski pierwszy i trzeci semestr studiów oraz egzamin dyplomowy będą realizowali w LPUBŻ, a semestr drugi w SGSP. Absolwenci tych studiów zdobędą wyspecjalizowaną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego i otrzymają tytuł magistra inżyniera potwierdzony na dyplomach wystawionych przez SGSP oraz LPUBŻ. Istotą podpisanego porozumienia jest także wzajemne poznawanie się studentów polskich i ukraińskich, oparte na zdobywaniu wiedzy o obu kulturach, uczestnictwie w różnych formach życia społecznego oraz przygotowanie ich do międzynarodowego rozwoju zawodowego.

Mariola Główka
for. arch. SGSP

wrzesień 2017

Mariola Główka Mariola Główka
do góry