• Tłumacz języka migowego
Różności

W Sejmie o strażakach

27 Września 2017

W Sejmie o strażakach

47. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 12 września 2017 r., pierwsze po wakacyjnej przerwie, otworzyła Informacja Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. 

Przedstawił ją na sejmowym forum minister spraw wewnętrznych i administracji, w obecności premier rządu i przy wypełnionych ławach sali posiedzeń. Jego wystąpienie zawierało nie tylko podsumowanie działań po sierpniowych nawałnicach, lecz także ważną dla naszej formacji zapowiedź dalszego porządkowania sfery zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Punktem wyjścia będą tu rekomendacje międzyresortowego zespołu, którego powołany został właśnie w związku z sierpniowymi nawałnicami.

Istotnym elementem dyskusji na temat działań rządu po nawałnicach było wystąpienie komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego. Warto podkreślić, że o ile udział ścisłego kierownictwa PSP w pracach komisji sejmowych, w szczególności Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, należy do niezmiennej od lat praktyki, o tyle obecność urzędującego komendanta głównego PSP na sali plenarnej jest wydarzeniem wyjątkowym w dziejach Sejmu wyłonionego na podstawie demokratycznych ordynacji, a także w kronikach naszej formacji.

Szef strażaków przedstawił sprawozdanie z działań prowadzonych po przejściu sierpniowych nawałnic. Przypomniał istotę funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także fundamentalne zasady obowiązujące bez wyjątku wszystkie włączone doń podmioty. Zapoznał gremium z trudnościami, z jakimi przyszło się zmierzyć służbom podczas największego dramatu, który rozegrał się w lesie pod Suszkiem i zakończył śmiercią dwóch harcerek. Komendant główny PSP opisał złożoność tej sytuacji ratowniczej – deficyt danych z rozpoznania, utrudniony dostęp do poszkodowanych i heroiczną postawę strażaków w ratowaniu dzieci. Opis sierpniowych działań PSP pokazał mechanizm funkcjonowania naszej formacji i zasady dysponowania kolejnych zasobów ratowniczych, włącznie z siłami centralnego odwodu operacyjnego. Posłanki i posłowie mieli doskonałą okazję poznać realia działań z punktu widzenia naszej formacji na konkretnym, wymownym i sugestywnym przykładzie. Wystąpienie komendanta głównego PSP na mównicy sejmowej należy także traktować w kategoriach korzyści wizerunkowych dla służby – był to wyraz uznania i zaufania do naszej formacji.

Warto też odnotować pozytywną ocenę sierpniowych działań i strażaków zawodowych, i ochotników, wyrażoną zarówno słowami szefa resortu MSWiA: „Na strażaków Polacy zawsze mogą liczyć”, jak i głosami płynącymi z ław opozycyjnych: „Dziękuję państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Wasz wysiłek był bezcenny” albo: „Dziękuję bardzo strażakom. To jest duma Polski”.

red.
fot. Piotr Tkacz / KPRM

wrzesień 2017

do góry