• Tłumacz języka migowego
Różności

Wspólna misja

24 Sierpnia 2017

Porozumienie o współpracy

Realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjno-sportowych i promocyjnych przewiduje podpisane 20 lipca w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej Porozumienie o współpracy pomiędzy gen. brygadierem Leszkiem Suskim, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, a panią Magdaleną Pawlak, prezes Zarządu Fundacji „Dorastaj z Nami”.

Wspólne cele PSP i fundacji to prowadzenie projektów charytatywnych oraz wspieranie rodzin i rozwoju dzieci, których rodzice polegli na służbie lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby strażackiej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i profilaktyki zdrowotnej.. W ramach porozumienia realizowane też będą przedsięwzięcia mające zwiększyć świadomość społeczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także promujące zasady bezpiecznego zachowania na wypadek zagrożeń.

Fundacja „Dorastaj z Nami” od ponad 7 lat aktywnie wspiera, a także zaprasza innych do wsparcia edukacji i rozwoju dzieci osieroconych przez strażaków, policjantów, żołnierzy i ratowników górskich, którzy oddali życie lub zostali ciężko poszkodowani w trakcie pełnienia służby publicznej. Pomogła już 199 dzieciom. Przyznaje stypendia naukowe, opłaca czesne, stancje, korepetycje, wyprawki szkolne oraz różnorodne kursy: artystyczne, językowe i sportowe. Ma pod opieką m.in. przyszłego lutnika, pilota, prawnika, ale przede wszystkim duże grono dzieci, które mogą bezpiecznie budować swoją przyszłość. – Zależy nam na tym, by wszyscy strażacy, policjanci, żołnierze i ratownicy dowiedzieli się o naszych działaniach. Fundacja działa dla was! Dla waszych bliskich, dla rodzin waszych kolegów poległych na służbie. Wiemy, jak często wasza praca jest niedoceniana. Za rzadko mówi się o niebezpieczeństwie, jakiemu codziennie stawiacie czoła. Razem z wami chcemy to zmienić – podkreśla Magdalena Pawlak.

Misja fundacji to nie tylko bezpośrednia pomoc dzieciom, lecz także zorganizowane działanie społeczne pokazujące, jak ciężka jest praca strażaków, policjantów, żołnierzy, ratowników i jakie ryzyko codziennie ponoszą. Fundacja dąży do tego, by funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy otaczał szacunek, a ich poświęcenie było widoczne i zawsze pamiętane.

red.
fot. Leszek Piekarski

sierpień 2017

do góry