• Tłumacz języka migowego
Różności

Wigilia z prezydentem

9 Listopada 2011

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się wigilijne spotkanie strażaków z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Wzięli w nim udział m.in.: przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz, prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z zastępcą nadbryg. Markiem Kowalskim, rektor-komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, komendanci wojewódzcy i szkół PSP, a także przedstawiciele służb mundurowych, władz ZOSP RP i duchowieństwa.

Dziękując strażakom za ich zaangażowanie, prezydent podkreślił, że w wielkim poczuciu bezpieczeństwa cała Polska patrzy na straż pożarną – zarówno tę zawodową, jak i ochotniczą – z dumą i pewnością, że w sytuacjach trudnych strażacy sprostają spoczywającym na nich zadaniom. Wspomniał także o akcjach prowadzonych wspólnie ze strażakami, m.in. sadzeniu 600 dębów wolności. – Jestem pewien, że zostały nie tylko solidnie posadzone, ale będą też solidnie podlewane – zażartował. Na zakończenie złożył zebranym oraz wszystkim strażakom i ich rodzinom życzenia dobrych, spokojnych, bezpiecznych i radosnych świąt, podczas których ciepło będzie tylko i wyłącznie ciepłem rodzinnego domu i polskiej bożonarodzeniowej tradycji.

Przed wigilijnym spotkaniem odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z udziałem dyrektorów biur KG PSP oraz komendantów wojewódzkich i szkół PSP.  Omówiono w jej trakcie m.in. kwestie dotyczące gotowości operacyjnej, sfery finansowej, w tym zwolnień lekarskich oraz plany szkoleniowe związane ze strategią rozwoju szkolnictwa pożarniczego.

Następnego dnia, życzenia świąteczne składano w Komendzie Głównej PSP. W spotkaniu uczestniczył m.in. podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy. Tradycyjnie już harcerze przekazali komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi światełko betlejemskie.

Podsumowaniem wigilijnych spotkań była uroczystość w SGSP. Tam właśnie minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska spotkała się przy wigilijnym stole z kierownictwem służb podległych resortowi. Również tu nie zabrakło harcerskich życzeń oraz wielu ciepłych słów pod adresem służb, które w mijającym roku wielokrotnie udowadniały, że na ich gotowość do działania nasze społeczeństwo może zawsze liczyć.

b.

fot. Jerzy Linder

do góry