• Tłumacz języka migowego
Różności

Nominacja na zastępcę komendanta głównego PSP

23 Lutego 2015

Nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, dotychczasowy mazowiecki komendant wojewódzki PSP, 21 stycznia 2015 r. został powołany przez minister spraw wewnętrznych Teresę Piotrowską na zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Gustaw Mikołajczyk urodził się w 1961 r. w Kielcach. Służbę pożarniczą rozpoczął w 1981 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Po jej rozwiązaniu w grudniu tego samego roku podjął studia pożarnicze w nowo powstałej Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 1988 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera pożarnictwa w specjalności taktyczno-dowódczej. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej zakładów tworzyw sztucznych Pronit w Pionkach – na stanowisku oficera ds. operacyjnego zabezpieczenia zakładu, a następnie na stanowiskach zastępcy komendanta i komendanta ZSP. W 1992 r. wprowadził ZSP w struktury Państwowej Straży Pożarnej jako Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Komendzie Rejonowej PSP w Kozienicach zostając zarazem jej dowódcą.
Sześć lat później, po przeniesieniu Ośrodka Szkolenia PSP z Kozienic do Pionek, został jego komendantem. W latach 2001-2009 pełnił funkcję komendanta miejskiego PSP w Radomiu. Pod jego kierownictwem powstała nowa siedziba radomskiej KM PSP przy ul. Traugutta, a JRG 1 została wyremontowana. Sukcesywnie wymieniał i modernizował sprzęt, którym dysponowali radomscy strażacy. Po zlikwidowaniu Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach w 2002 r. zachował w strukturach KM PSP w Radomiu jego kadrę dydaktyczną oraz wyposażenie, tworząc w Pionkach sekcję ds. szkolenia. Poprzez jej ciągły rozwój przyczynił się do powstania jednego z najnowocześniejszych obecnie ośrodków szkolenia PSP w Polsce.
16 września 2009 r. powołany został na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. W tym czasie rozwijał i unowocześnił bazę sprzętową oraz lokalową jednostek PSP oraz kierował działaniami podczas katastrofalnej powodzi w maju
i czerwcu 2010 r. na terenie woj. mazowieckiego.
4 maja 2011 r. otrzymał akt nominacji na stopień nadbrygadiera, wręczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

fot. Jerzy Linder

do góry