• Tłumacz języka migowego
Różności Daniel Olesińsiki

WÓJT-16

16 Grudnia 2016

Strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego

Strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego AB ŻURAW Olsztyn-Ostróda COO oraz specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej A1 Nidzica podczas warsztatów WÓJT-16 ćwiczyli prowadzenia działań ratowniczych po wystąpieniu katastrofy budowlanej.

Teoretyczna część szkolenia odbyła się pierwszego dnia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Dr inż. Piotr Bogacz z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawił podstawy konstrukcji budynków. Podał także przykłady nieprawidłowej konstrukcji i przerabiania obiektów budowlanych, wpływających negatywnie na bezpieczeństwo ich użytkowania. Kolejnymi prelegentami byli funkcjonariusze SA PSP w Krakowie z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu: bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Dariusz Ruchała i mł. kpt. Adam Piętka. Przedstawili m.in.: wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych, taktykę działań poszukiwawczo-ratowniczych, sprzęt ratowniczy, oraz omówili przykładowe akcje z Polski i świata, w których uczestniczyli.

Podczas zorganizowanej następnego dnia części praktycznej, ćwiczono cztery elementy działań ratowniczych: przebić przez stropy i ściany, stabilizacji stropów, stabilizacji ścian oraz poszukiwań na gruzowisku z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń lokacyjnych.

W warsztatach brali udział również członkowie grupy ratowniczej PCK w Olsztynie oraz ratownicy OSP Klebark Wielki, dążący do utworzenia specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej A2, wykorzystującej w działaniach psy ratownicze.

Szkolenia miało miejsce w dniach 16-17 listopada 2016 r. w Wójtowie pod Olsztynem.

Daniel Olesińsiki
fot. Daniel Olesińsiki

 grudzień 2016

Daniel Olesińsiki Daniel Olesińsiki
do góry