• Tłumacz języka migowego
Różności Agata Siekierska

Święto podchorążych

16 Grudnia 2016

Święto podchorążych

Tegoroczne obchody Dnia Podchorążego już za nami. Odbyły się 25 listopada br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

W tym dniu wręczane są nagrody i wyróżnienia cywilnym i mundurowym studentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Podchorążowie, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dyscyplinie, a także zaangażowaniem w pracę na rzecz uczelni, otrzymali wyższe stopnie. Szczególnie wyróżniający się studenci mundurowi otrzymali odznakę „Wzorowy Podchorąży”, natomiast studenci cywilni odznakę „Wzorowy Student SGSP”. Podchorążym wręczono również nagrody za reprezentowanie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w uroczystościach z udziałem Kompanii Honorowej SGSP oraz Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w tym za udział w Uroczystej Odprawie Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nagrodzono także studentów za reprezentowanie uczelni w zawodach sportowych, za działalność na rzecz kół naukowych i wsparcie działań promocyjnych.

Podczas apelu rektor-komendant SGSP odebrał Odznakę Honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, przyznaną szkole za działalność społeczną na rzecz Warszawy. Pracownicy i funkcjonariusze SGSP otrzymali medale, awanse na wyższy stopień służbowy, a także nagrody rzeczowe i pieniężne za wzorowe wykonywanie obowiązków. Doceniono zaangażowanie i wkład pracy strażaków w zabezpieczenie operacyjne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowało wyróżniających się członków kadry dydaktycznej SGSP złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Aktu dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego Związku OSP RP − dh Zbigniew Kaliszyk.

W uroczystości oprócz kierownictwa SGSP wzięli udział m.in.: przedstawiciele MSWiA zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Marek Jasiński, dyrektor Biura Szkolenia w KG PSP st. bryg. Jacek Borowski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek.

Dzień Podchorążego jest obchodzony tradycyjnie dla upamiętnienia powstania listopadowego z 1830 r. Okazja ta zbiega się z rocznicą strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej.

Agata Siekierska
Fot. Archiwum SGSP

grudzień 2016

Agata Siekierska Agata Siekierska
do góry