• Tłumacz języka migowego
Różności

TVP z PSP

29 Lipca 2015

Podpisanie listu intercyjnego TVP z PSP

Przedstawiciel Zarządu Telewizji Polskiej SA dr Marian Zalewski i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali wolę współpracy przy opracowaniu ogólnopolskiego Systemu Powiadomień Straży Pożarnej.

System ma zapewnić środki techniczne niezbędne dla komunikacji jednostek PSP z ochotniczymi strażami pożarnymi, a także pozyskiwania przez PSP informacji zwrotnych od OSP. Planuje się wykorzystanie możliwości cyfrowej transmisji poprzez Naziemną Telewizję Cyfrową.

W trakcie spotkania dr Marian Zalewski przybliżył doświadczenia Telewizji Polskiej we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii transmisji cyfrowej, podkreślając sukces, jakim okazało się wdrożenie Regionalnego Systemu Ostrzegania. Współpraca TVP i PSP nad zbudowaniem skutecznego sytemu powiadomień OSP jest szczególnie istotna w kontekście zarządzania zasobami organizacyjnymi straży pożarnej, gdyż - jak podkreślił generał Wiesław Leśniakiewicz - czas reakcji na zdarzenie przekłada się wprost na skuteczność akcji ratowniczej i rozmiary powstałych zniszczeń.

red.
fot. Elżbieta Przyłuska

do góry