• Tłumacz języka migowego
Różności

Świątecznie w KG PSP

29 Stycznia 2018

życzenia świąteczne

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Głównej PSP składali sobie życzenia świąteczne 20 grudnia 2017 r. W uroczystym spotkaniu wigilijnym uczestniczył sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. 

 Spotkanie rozpoczął komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie głos zabrał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, który podziękował pracownikom za trudną pracę, która nie jest zauważalna przez obywateli, ale bardzo ważna i niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nie tylko Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce komendanta głównego PSP Betlejemskie Światełko Pokoju. Krajowy kapelan strażaków ks. st. bryg. Jan Krynicki odczytał Ewangelię oraz przekazał zgromadzonym świąteczne życzenia. Następnie zostały poświęcone opłatki, którymi zebrani podzielili się, składając sobie życzenia.

ŁK
fot. Tomasz Banaczkowski
styczeń 2018

do góry