• Tłumacz języka migowego
Różności

Porozumienie z GDDKiA

29 Stycznia 2018

Porozumienie z GDDKiA

Porozumienie, którego celem jest standaryzacja zasad współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podpisali 15 grudnia ubiegłego roku w siedzibie Komendy Głównej PSP komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga. 

 W ramach porozumienia zostaną ujednolicone procedury postępowania podczas zdarzeń na drogach. Państwowa Straż Pożarna będzie przekazywała GDDKiA dane o zdarzeniach drogowych zaistniałych na drogach krajowych oraz informacje o przewidywanym czasie trwania akcji ratowniczej. GDDKiA zobowiązała się m.in. do informowania PSP o wprowadzanych ograniczeniach w ruchu lub zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz trasach wyznaczonych objazdów.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem bieżąca współpraca PSP z GDDKiA będzie obejmowała także współdziałanie w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratowniczych związanych z występującymi zdarzeniami drogowymi.

red.
fot. Leszek Piekarski
styczeń 2018

do góry