• Tłumacz języka migowego
Różności

Sprawdzian gotowości

28 Czerwca 2016

Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbyły się największe z dotychczas przeprowadzonych ćwiczeń służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Ich celem było sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego oraz koordynacji poszczególnych służb podległych MSWiA, MON i Ministerstwu Zdrowia w przypadku ataku terrorystycznego podczas imprezy masowej.

Ćwiczenia, którym nadano kryptonim „Bastion”, obserwowali m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski oraz komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Scenariusz zakładał wybuch ładunku w chwili przybycia prezydenta RP, ostrzał terrorystów z broni maszynowej w kierunku uczestników imprezy i kolumny prezydenckiej, pożar pojazdu obsługi, ewakuację VIP-ów, szturm na autobus z zakładnikami z udziałem antyterrorystów i żołnierzy GROM, ewakuację rannych – m.in. do namiotów rozstawionych przez Państwową Straż Pożarną, w których zorganizowano punkt medyczny, a także transport rannej osoby śmigłowcem LPR do szpitala.

Na zakończenie ćwiczeń odbył się pokaz specjalistycznego sprzętu: Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Policji, Jednostki Wojskowej GROM oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

red.

fot. Bogdan Romanowski/arch. „Przeglądu Pożarniczego”

do góry