• Tłumacz języka migowego
Różności

Samochód na jubileusz

29 Lipca 2015

Samochód dla OSP Bobrek

Trudno o lepszy prezent na jubileusz ochotniczej straży pożarnej niż nowy samochód.

OSP Cieszyn-Bobrek, założona w 1903 r., jest spadkobierczynią tradycji miejskiej drużyny pożarnej powstałej w mieście nad Olzą 145 lat temu. W ostatni majowy weekend na dziedzińcu przed jej siedzibą odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka, połączona z jubileuszową fetą. Centralnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie jednostce średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Iveco Eurocargo 150 E28. Auto pozyskano dzięki projektowi „Strażacy bez granic - Hasiči bez hranic”, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wartość projektu przekracza 477 tys. euro, dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło ponad 406 tys. euro.

W uroczystości udział wzięli m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim dh Jerzy Szkatuła, wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. śląskiego, prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie dh dr Rafał Glajcar, prezes honorowy ZOM ZOSP RP w Cieszynie dh Ryszard Mazur, komendant powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Jan Kieloch, działacze samorządowi, lokalni przedsiębiorcy i rodziny członków OSP Cieszyn-Bobrek. Obecni byli także goście z Republiki Czeskiej - starosta Kocobędza Martin Pinkas i grupa czeskich strażaków ochotników.

Kapelan krajowy strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. st. kpt. Adam Glajcar i proboszcz parafii rzymskokatolickiej Cieszyn-Mnisztwo ks. dh Brunon Grajcke wspólnie - w duchu ekumenizmu - dokonali aktu poświęcenia samochodu.,.

W tym uroczystym dniu grupa druhów otrzymała odznaczenia korporacyjne i Medale im. Klemensa Matusiaka za Zasługi dla Pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego. Odznaczenie to upamiętnia postać wybitnego działacza, który - jak czytamy w regulaminie medalu - „swoją postawą i pełnym poświęcenia zaangażowaniem walnie przyczynił się do rozwoju ruchu ochotniczych straży pożarnych na terenie obecnych powiatów cieszyńskiego i bielskiego […], którego społeczny dorobek, mając ponadczasowy charakter, jest wzorem godnym naśladowania”. Medale są numerowane. Podczas majowej uroczystości nadano odznaczenia o numerach 12, 14, 15 i 16. Jedno z nich otrzymał weteran cieszyńskiego pożarnictwa ochotniczego dh Paweł Glajcar, prywatnie ojciec popularnego wśród strażackiej braci księdza Adama. Muzyczną oprawę strażackiego święta zapewniła orkiestra z OSP Górki Wielkie.

jel.
fot. Jerzy Linder

do góry