• Tłumacz języka migowego
Różności

Razem z GOPR

24 Lipca 2018

Małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak podpisał 3 lipca zaktualizowane porozumienia z grupami regionalnymi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Jurajską, Krynicką, Podhalańską i Beskidzką.

 Dokumenty regulują zasady współdziałania w zakresie wzajemnego powiadamiania i informowania o zdarzeniach ratowniczych w ramach obszarów współdziałania, a także organizowania wspólnych szkoleń, ćwiczeń i manewrów. Integralną częścią porozumień jest katalog zdarzeń, opracowany na podstawie zdarzeń rzeczywistych z okresu 10 lat, podczas których były prowadzone wspólne działania podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i GOPR. W katalogu wskazane zostały podmioty odpowiedzialne za organizację akcji ratowniczych, podmioty współdziałające, a także przypadki wzajemnego powiadamiania o prowadzonych działaniach.

Na podstawie podpisanych porozumień właściwi terytorialnie komendanci powiatowi i miejscy PSP podpiszą szczegółowe zasady współpracy na obszarze powiatów, w których funkcjonują regionalne grupy GOPR.

Szymon Jakubiec/KW PSP Kraków
fot. Szymon Jakubiec
lipiec 2018

do góry