• Tłumacz języka migowego
Różności

Przygotowania do RODO

5 Czerwca 2017

RODO to rozporządzenie w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych we wszystkich 28 krajach członkowskich, które przyjął Parlament Europejski. Zastąpi liczące 20 lat regulacje. Wejdzie w życie w maju przyszłego roku. PSP zaczęła przygotowania do wprowadzenia zmian.

Jak podkreślają znawcy tematyki, nowe prawo wprowadzi rewolucję w podejściu do ochrony danych osobowych. Zmieni się status i rola ABI (który od maja zostaje inspektorem ochrony danych – IOD). Osoby, których dane będą przetwarzane, będą miały prawo kontaktować się z nim w sprawach ich dotyczących. IOD będzie miał też obowiązek współpracy z GIODO. W rozporządzeniu zostały dokładniej określone dane wrażliwe, a dodatkowo ich zestaw powiększył się o dane genetyczne i biometryczne. Większy nacisk zostanie położony na przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń i procedur, zanim w ogóle zacznie się zbierać i przetwarzać dane. Chodzi tu zarówno o przeszkolenie i przygotowanie pracowników, którzy będą pracowali z danymi, ale również o zapewnienie rozwiązań technologicznych na odpowiednim poziomie. Rozporządzenie nakazuje również raportować o wycieku danych. W niektórych wypadkach trzeba będzie też poinformować o incydencie osoby, których dane wyciekły (np. klientów). Znacząco został rozbudowany system kar – ich górna granica to 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku.

Czasu na przygotowanie do zmiany pozostało niewiele. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej” była krokiem w kierunku przygotowania naszej formacji do wdrażania nowych przepisów.

Jej istotny punkt stanowiło podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Sygnatariuszami dokumentu byli: generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, rektor-komendant SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Porozumienie przewiduje współpracę instytucji w kilku obszarach, m.in. naukowo-badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym, a także promocyjnym i wydawniczym.

– Porozumienie będzie gwarantowało wspólne, jednolite działania Państwowej Straży Pożarnej i generalnego inspektora ochrony danych osobowych we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych – podkreślił nadbryg. Leszek Suski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszego środowiska. Przybyli na nią strażacy z całego kraju, a także przedstawiciele świata nauki. Liczną grupą byli komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP, dyrektorzy biur w KG PSP, administratorzy bezpieczeństwa informacji w PSP, w których obowiązki zawodowe wpisuje się tematyka ochrony danych osobowych, a także naczelnicy wydziałów informatyki w komendach, na których spoczywa obowiązek ochrony danych z perspektywy rozwiązań IT.

Do zainteresowania konferencją przyczynił się z pewnością jej bogaty program. Znalazł się w nim m.in. ciekawy wykład prof. dr hab. Ireny Lipowicz, niegdyś rzecznika praw obywatelskich, o aksjologii ochrony danych osobowych w Polsce. Dr Maciej Kawecki, dyrektor gabinetu politycznego ministra w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawił zagadnienie projektowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie inspektorów ochrony danych. Wystąpienie Moniki Krasińskiej, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO, zapoznało słuchaczy z prawnymi aspektami tego zagadnienia, a Bogusławy Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO – z aspektami odpowiedzialności administratora danych osobowych. Interesujący był wykład na temat wykorzystania dronów w kontekście ochrony danych osobowych czy prelekcja o zasadach ochrony informacji, które przetwarzamy zawodowo. Z samymi zmianami w świetle RODO zapoznał słuchaczy dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Więcej o tej problematyce w jednym z kolejnych numerów PP.

Konferencja odbyła się 11 i 12 kwietnia w CNBOP-PIB w Józefowie. Jej organizatorzy to GIODO, KG PSP, SGSP i CNBOP-PIB.

A.Ł.
maj 2017

do góry