• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

5 Czerwca 2017

Minister spraw wewnętrznych i administracji powołał z dniem 19 maja 2017 r. st. bryg. mgr. inż. Tadeusza Jopka, dotychczasowego dyrektora  Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Nowy komendant jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1988). Ukończył też studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w PWSOŚ w Radomiu. Służbę rozpoczął w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego KWSP w Radomiu z siedzibą w Kozienicach. Od lipca 1992 r. na stanowisku dowódcy JRG PSP w Kozienicach. W latach 1998 – 2002 pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Pionkach na stanowisku zastępcy komendanta Ośrodka Szkolenia, a od 2002 r. w KP PSP w Kozienicach jako naczelnik służby operacyjnej. Od 2006 r. pełni służbę w Komendzie Głównej PSP – na stanowiskach starszego specjalisty, zastępcy naczelnika, naczelnika Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz KCKRiOL, doradcy komendanta głównego PSP, a od lutego 2016 r. dyrektora KCKRiOL. Pełni funkcję dowódcy Grupy Operacyjnej Komendy Głównej PSP oraz jest przewodniczącym zespołów inspekcyjnych KG PSP.

St. bryg. Tadeusz Jopek ukończył szereg szkoleń specjalistycznych, m.in. kurs pedagogiczny, obsługi podestów ruchomych, drabin hydraulicznych, pilarzy LP, chemiczno–ekologiczny ­ w tym kurs chemiczno-ekologiczny w Revinge (Szwecja) i kurs chemiczno-ekologiczny prowadzony przez szkołę w Morethon (Anglia), specjalistów ochrony skażeń. Doświadczony dydaktyk – prowadził na studiach podyplomowych w SGSP zajęcia dydaktyczne (kierowanie działaniami ratowniczymi, planowanie operacyjne, analizowanie działań ratowniczych). Od 2005 r. jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Autor publikacji zwartej „Zasady postępowania z butlami acetylenowymi poddanymi działaniu ciepła ognia lub wielokrotnym uderzeniom”, a także wielu publikacji i artykułów ukazujących się w opracowaniach zbiorowych i na łamach periodyków branżowych („Przeglądu Pożarniczego”, „W Akcji”, „Elektro Info”, „Kwartalnika CNBOP”).

maj 2017

do góry