• Tłumacz języka migowego
Różności

Przeniesienie praw

29 Marca 2018

Zawarto umowę pomiędzy Skarbem Państwa RP a Szkołą Główną Służby Pożarniczej dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyników projektu „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”.

 Skarb Państwa RP reprezentował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a Szkołę Główną Służby Pożarniczej rektora-komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Umowa została podpisana 13 marca w Komendzie Głównej PSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej przekazała komendantowi głównemu PSP całość autorskich praw majątkowych do projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Był on realizowany w latach 2011-2015 przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Arlen SA., TEXA s.c. oraz Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.

Przyjęcie autorskich praw majątkowych do wypracowanego przez konsorcjum efektu projektu pozwoli m.in. na wykorzystanie dokumentacji technicznej do wprowadzenia w PSP nowego typu ubrania, w skład którego obok podstawowego ubrania składającego się z kurtki i spodni, wejdzie też dodatkowa tzw. kurtka lekka. Cały zestaw ubrania specjalnego, dzięki nowoczesnym surowcom o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i termicznej oraz ergonomicznej konstrukcji, pozwoli na efektywniejszą pracę strażaków oraz zwiększy ich bezpieczeństwo i komfort pracy.

red.

Leszek Piekarski/ KG PSP

marzec 2018

do góry