• Tłumacz języka migowego
Różności

Projekt wzorcowy

24 Lipca 2018

Ważna wiadomość dla komendantów mających w planach budowę nowych jednostek PSP. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zatwierdził „Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej”. 

 Celem opracowania było stworzenie koncepcji budynku zapewniającego optymalne warunki pełnienia służby, właściwe standardy przechowywania pojazdów i sprzętu, a także tańszego w eksploatacji. Przykładem inwestycji skrojonej według wytycznych jest projekt jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (patrz grafika). Projekt ten za zgodą Komendy Głównej PSP może zostać wykorzystany w przedsięwzięciach inwestycyjnych budowy jednostek PSP na terenie kraju.

R.
lipiec 2018

do góry