• Tłumacz języka migowego
Różności

Ponad przeciętność

24 Lipca 2018

To tytuł nowej wystawy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – Oddziału Zamiejscowego Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Ekspozycja została poświęcona nestorowi polskiego pożarnictwa śp. płk. Władysławowi Pilawskiemu.

Pułkownik Pilawski od wielu lat jest obecny w rakoniewickim muzeum – znajdują się w nim różnego rodzaju pamiątki osobiste, publikacje książkowe i zdjęcia na wystawie fotograficznej. Niespełna rok po śmierci pułkownika narodził się pomysł stworzenia osobnej wystawy poświęconej postaci tak istotnej dla polskiego pożarnictwa. Po kilku miesiącach pracy nad pozyskiwaniem materiałów oraz ich opracowywaniem w jednym z pomieszczeń wystawienniczych muzeum udało się zamierzony cel osiągnąć. Wystawa pozostanie stałym elementem rakoniewickiej ekspozycji.

Uroczystość jej otwarcia rozpoczął dyrektor CMP st. bryg. Paweł Rochala, który przywitał przybyłych gości (przedstawicieli wielkopolskiej straży pożarnej, władze samorządowe z terenu powiatu i gminy oraz lokalnych przedstawicieli kultury, historii i oświaty). Następnie głos zabrali: reprezentujący wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Robert Klonowski, zastępca burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski oraz stryjeczny prawnuk pułkownika Łukasz Łukasiak. Goście w swoich krótkich przemówieniach przedstawili przebieg kariery zawodowej Władysława Pilawskiego, jego osiągnięcia w dziedzinie pożarnictwa i życiu prywatnym oraz podzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami. Ogromne wrażenie wywarły szczególnie te dotyczące bezkompromisowego i ponadprzeciętnego podejścia pułkownika do pracy zawodowej oraz te ukazujące, jak ciepłą i otwartą osobą był w stosunku do innych ludzi. Wystawa zawiera kilkadziesiąt prywatnych fotografii płk. Władysława Pilawskiego, prezentujących jego życie prywatne i zawodowe na przestrzeni 100 lat (od narodzin w 1913 r. do jubileuszu setnych urodzin), bogaty zbiór medali i odznaczeń, zarówno polskich, jak i międzynarodowych (m.in. Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski, Oficerski, Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order Sztandaru Pracy II klasy, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” czy medale z Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Jugosławii, Czechosłowacji i Luksemburga). Możemy też zobaczyć zbiór kilkudziesięciu dokumentów – m.in. odpis aktu urodzenia z 1934 r., poświadczenie obywatelstwa polskiego z 1933 r., dowód osobisty z 1935 r., metrykę ślubu 1941 r., dowód rejestracyjny słynnego służbowego motocykla Sokół z 1938 r., legitymacje pożarnicze, ubezpieczeniowe, wojskowe, PCK, emerytalne, nominacje na stanowiska w służbie pożarniczej, a także pamiątki prywatne, jak dyplomy za osiągnięcia, świadectwa ukończenia szkoleń i kursów. Są też na wystawie przykłady oryginalnych rękopisów, za pomocą których pułkownik przygotowywał się do odczytów, referatów, artykułów i publikacji książkowych, wycinki prasowe z artykułami poświęconymi bohaterowi oraz z jego wywiadami, okazjonalne tablice pamiątkowe oraz listy gratulacyjne, przede wszystkim z okazji setnej rocznicy urodzin Władysława Pilawskiego.

Zaprezentowany został również niezwykle ciekawy materiał filmowy pt. „Nestor polskiego pożarnictwa – płk poż. Władysław Pilawski”, nakręcony przez TV Wielkopolska w 2017 r. z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Film przedstawia życie i służbę Władysława Pilawskiego opowiedziane przez niego samego.

Hubert Koler
fot. Waldemar Chojnacki
lipiec 2018

do góry