• Tłumacz języka migowego
Różności

Problemy ochrony ludności

4 Lipca 2018

W siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

 Odprawę, zaplanowaną na 18 maja, otworzył komendant główny PSP – szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski, który omówił program współpracy szefa Obrony Cywilnej Kraju z urzędami wojewódzkimi oraz przedstawił aktualny stan prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej wraz z projektami rozporządzeń.

W drugiej części spotkania szczegółowo przedstawiono i omówiono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne, ich usytuowanie i użytkowanie oraz projekt wytycznych szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

Sławomir Kukfisz

fot. Tomasz Banaczkowski

czerwiec 2018

 

do góry