• Tłumacz języka migowego
Różności

Na rzecz zarządzania kryzysowego

4 Lipca 2018

Polska delegacja pod przewodnictwem nadbryg. Marka Jasińskiego – zastępcy komendanta głównego PSP, zastępcy szefa Obrony Cywilnej Kraju wzięła udział w Posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 11-13 czerwca w węgierskim Balatonföldvár.

 Posiedzenie corocznie gromadzi przedstawicieli kierownictwa wiodących instytucji ochrony ludności krajów wyszehradzkich. W tym roku dodatkowo uczestniczyli w nim przedstawiciele kierownictwa Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej oraz Sekcji Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji. Obserwatorami byli goście z Japonii, reprezentujący Uniwersytet Tohoku w Sendai oraz Ambasadę Japonii w Budapeszcie.

Temat przewodni posiedzenia dotyczył zintegrowanego działania administracji na rzecz zarządzania kryzysowego. Poszczególne delegacje prezentowały krajowe systemy i najlepsze praktyki łączenia wysiłków podmiotów administracji z różnych sektorów i szczebli na rzecz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy po katastrofach. Podkreślano istotę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w osiąganiu odporności na zdarzenia codzienne i sytuacje kryzysowe o dużej skali. Zwracano również uwagę na aktywną współpracę międzynarodową państw wyszehradzkich, w tym wspólny udział strażaków z Polski, Węgier i Republiki Czeskiej w pracach unijnego zespołu eksperckiego EUCPT. Zespół ten w 2011 r. prowadził działania w dotkniętej trzęsieniem ziemi, a w jego następstwie – tsunami i awarią elektrowni atomowej w Fukushimie.

Posiedzenie zwieńczyło podpisanie wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej, której sygnatariusze wyrazili swoje zobowiązanie do kontynuowania współpracy.

Adrian Bucałowski

fot. Adrian Bucałowski

czerwiec 2018

do góry