• Tłumacz języka migowego
Różności

Pomagamy dzieciom bohaterów

21 Listopada 2016

Fot. 1. Wilczyński stracił w wypadku wozu strażackiego obie nogi. Jego dzieci są podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami wspiera dzieci, których rodzice zginęli lub zostali poszkodowani w trakcie pełnienia służby publicznej. W ciągu 5 lat istnienia pomogła już prawie 200 dzieciom strażaków, żołnierzy, policjantów i ratowników górskich oraz pracowników innych służb.

Nigdy nie jest się przygotowanym na nagłe odejście kogoś bliskiego. Nawet wtedy, gdy ta możliwość jest obarczona dużym prawdopodobieństwem ze względu na wykonywany zawód. A przecież czasem strażak nie wraca ze służby lub wraca z niej poważnie okaleczony. To dla jego rodziny oznacza ogromne zmiany. Dotychczasowe role ulegają zachwianiu. Dzieci muszą szybko dorosnąć, by poradzić sobie z trudną sytuacją w domu. Ich dzieciństwo kończy się szybciej niż powinno, a wraz z nim nierzadko kończy się też czas potrzebny na naukę i rozwój. Zaczyna brakować pieniędzy. Kto pamięta o dzieciach poszkodowanych strażaków? Jak skutecznie pomagać rodzinom dotkniętym traumą nagłego wypadku na służbie? Odpowiedzi na te pytania znalazła Fundacja Dorastaj z Nami. - Przede wszystkim chcemy umożliwić tym dzieciom normalne życie, by odnalazły swoją drogę i uzyskały takie wykształcenie, jakie mogłyby mieć, gdyby oboje rodzice żyli, byli sprawni i pracowali - mówi Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji.

Stypendia

Fundacja powstała w 2010 r., po to, by opiekować się dziećmi poszkodowanych i tych, którzy zginęli na służbie. Pomaga dzieciom strażaków, żołnierzy, policjantów czy ratowników górskich wyjść z cienia rodzinnej tragedii. Wspiera swoich podopiecznych tak, by zapewnić im jak najlepsze warunki do dorastania. Fundacja przyznaje stypendia naukowe, które można przeznaczyć na opłacenie czesnego, wynajem stancji, korepetycje, wyprawki szkolne oraz różne kursy (artystyczne, językowe i sportowe). Każdy podopieczny Fundacji może dzięki temu wybrać swoją własną drogę życiową.

Pomoc psychologiczna

Tata Karoliny i Aleksandra prowadził wóz strażacki, który zderzył się czołowo z TIR-em. Przeżył, ale stracił obie nogi. Ma 160% uszczerbek na zdrowiu i nie wróci już do zawodu strażaka. Justyna i Kamil lubią wspominać, jak razem ze swoim tatą majsterkowali w garażu. Ich tata zginął podczas gaszenia pożaru - zsunęły się na niego płonące elementy budynku. Traumatyczne przeżycia związane z wypadkiem lub nagłym odejściem jednego z rodziców zostawiają w psychice dziecka ślady. - Bez poradzenia sobie z traumą dziecko może mieć problemy z harmonijnym rozwojem. My staramy się być dla niego codziennym oparciem, na które zawsze może liczyć - zaznacza Magdalena Pawlak. Fundacja zapewnia wsparcie psychologiczne dla dzieci. Program obejmuje finansowanie kosztów opieki psychologicznej rozumianej jako indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty grupowe, wyjazdy terapeutyczne czy inne formy w zależności od potrzeb.

Wspieranie rozwoju

Fundacja oferuje swoim podopiecznym wsparcie osobistego doradcy edukacyjnego. Spotkania doradcy z podopiecznym mają na celu rozwijanie potencjału dziecka oraz motywowanie go do samodzielnej pracy. Doradca pomaga dziecku odkryć jego realne potrzeby i pragnienia, a potem wspólnie z dzieckiem przechodzi przez proces wyznaczenia celów i drogi ku ich realizacji. Przez lata program ewoluował, aby ostatecznie w 2016 r. stać się autorskim projektem Fundacji. Warto zaznaczyć, że Fundacja zapewnia też pomoc w uzyskaniu praktyk i staży dla swoich podopiecznych w zaprzyjaźnionych firmach. Młodym ludziom łatwiej dzięki temu wkroczyć na rynek pracy.

Misja: Semper Fi - razem dla dzieci bohaterów

Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką czternaścioro dzieci ze strażackich rodzin. To właśnie do nich trafią stypendia ufundowane w ramach Misji: Semper Fi - w hołdzie polskim strażakom, programu stypendialnego realizowanego przez Fundację przy wsparciu środowisk biznesowych. W 2015 r. zebrała 35 tys. zł dla dzieci poszkodowanych i poległych strażaków.

Misja: Semper Fi to nie tylko akcja stypendialna, lecz także projekt integrujący środowisko strażackie. Przedstawiciele Fundacji i Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli wspólnie w Biegu Konstytucji w Warszawie, Biegu Powstania Warszawskiego oraz Biegu Niepodległości. W ubiegłym roku grupa strażaków, która wspierała projekt, wzięła udział w World Police & Fire Games 2015 - Międzynarodowych Zawodach Strażaków i Policjantów. Drużyna zdobyła na zawodach cztery medale.

Cena bezpieczeństwa

Pracownicy służb mundurowych realizują, także w czasach pokoju, rzeczy wielkie i odważne. Służąc ojczyźnie, służą ludziom. Jak pokazują badania Domu Badawczego Maison, przeprowadzone w 2015 r. na zlecenie Fundacji Dorastaj z Nami, niemal dwie trzecie Polaków zgadza się, że pracowników służb mundurowych można określić mianem współczesnych bohaterów. W badaniach uwidacznia się również poczucie osobistej wdzięczności. Fundacja Dorastaj z Nami dąży do tego, by ludzie nie tylko czuli wdzięczność, lecz mieli poczucie odpowiedzialności za los tych bohaterów (i ich rodzin), którzy nie wrócili szczęśliwie ze służby. Wspieranie dzieci poszkodowanych funkcjonariuszy to wyraz wdzięczności i pamięci dla pracy służb mundurowych. Fundacja mówi głośno o trudnościach i niebezpieczeństwach tej pracy. - Zależy nam, by każda rodzina poległego lub tragicznie okaleczonego żołnierza, policjanta, strażaka, ratownika górskiego wiedziała, że jesteśmy wdzięczni za jego poświęcenie - podkreśla Magdalena Pawlak. Właśnie dlatego Fundacja wraz z Magdaleną i Maksymilianem Rigamonti wydała album „Dorosnąć do śmierci” [o tej publikacji w To warto przeczytać]. Więcej informacji na temat Fundacji i form wsparcia, które oferuje, można znaleźć na www.dorastajznami.org.

red.
fot. Maksymilian Rigamonti.
październik 2016

do góry