• Tłumacz języka migowego
Różności

Multimedialnie o zagrożeniach

21 Listopada 2016

Multimedialnie o zagrożeniach

W Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, które powstało w Chorzowie, zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania multimedialne. Nauka bezpieczeństwa staje się tutaj pasjonującą, a przez to łatwo zapadającą w pamięć przygodą. Dzieciaki są zachwycone!

Wśród dotychczas otwieranych sal edukacji dla najmłodszych Centrum Edukacji Przeciwpożarowej wyróżnia się rozmachem technologicznym i zasięgiem oddziaływania.

Ważna inicjatywa

Zostało utworzone w zaadaptowanym pomieszczeniu nieużywanego podziemnego magazynu (o powierzchni 800 m2 i kubaturze 3200 m3) w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie. Tę imponującą przestrzeń podzielono na dwie części: Ścieżkę Bezpieczeństwa i Małą Strażnicę. - Pomysł na centrum zrodził się u zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jeremiego Szczygłowskiego w 2014 r. Zostałem przez niego wyznaczony wraz z ówczesnym naczelnikiem ds. szkolenia w KW PSP do odwiedzenia podobnej sali w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Po wizycie uznałem, że jesteśmy w stanie zrealizować podobny, a nawet znacznie większy projekt, na terenie KM PSP w Chorzowie. Opracowałem wraz z pracownikami komendy projekt programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży i koncepcję wyposażenia centrum. Nasz pomysł został zaakceptowany, a ja rozpocząłem proces pozyskiwania środków na ten cel - mówi komendant miejski PSP w Chorzowie bryg. Janusz Gancarczyk.

Zajęcia i warsztaty są prowadzone przede wszystkim dla klas II i III szkół podstawowych, dwa razy w ciągu dnia od poniedziałku do piątku. Tygodniowo CEP odwiedza około 200 osób. Mogą je też zobaczyć zorganizowane grupy pozaszkolne. Planowane jest ponadto uruchomienie zajęć dla uczestników indywidualnych w zorganizowanych grupach, w niektóre soboty. Warsztaty są prowadzone przez przeszkolonych strażaków, którzy przekazują wiedzę w zakresie dostosowanym do możliwości percepcyjnych dzieci. - Zajęcia w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej są uzupełnieniem zajęć szkolnych z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych na podstawie podstawy programowej, nie mają ich zastąpić. Nasza działalność to rodzaj edukacji pozaszkolnej, która ma na celu bardziej realistyczne, obrazowe przekazanie wiedzy zdobywanej w szkole. Mam nadzieję, że zajęcia prowadzone u nas utrwalą wiadomości przekazane w szkole i pozostaną w świadomości dzieci przez wiele lat - zaznacza bryg. Janusz Gancarczyk. 

Nauka i zabawa

Ścieżka Bezpieczeństwa podzielona została na sektory tematyczne. Dzieci poznają w nich różnorodne zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i sił natury.

Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia ryzyka zatrucia tlenkiem węgla. Mowa jest o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych gazowych i wentylacyjnych. Krótki i ciekawy film edukacyjny w przystępny sposób przekazuje elementarną wiedzę. Drugi sektor tematyczny utworzony został z dwóch identycznych pokoi z aneksem kuchennym, w którym znajdują się elementy wyposażenia wnętrz. W pierwszym pokoju wyeksponowano problem zagrożenia pożarem. Drugie pomieszczenie ukazuje widok po pożarze. Tutaj dzieci poznają najczęstsze przyczyny pojawiania się pożarów i mogą się przekonać naocznie, jak tragiczne mogą przynieść skutki. Aranżację wzbogacono o prezentację filmu edukacyjnego i efekty specjalne, np. w postaci nieprzyjemnego swądu spalenizny i sztucznego dymu.

Kolejny sektor poświęcony został pożarom lasów. Scenografię tworzą naturalne oraz sztuczne elementy imitujące drzewa, zarośla i ściółkę leśną w skali zbliżonej do rzeczywistości. Zwiedzający poznają najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w lesie i na nieużytkach rolnych oraz ich skutki dla środowiska naturalnego.

Sektor dotyczący zdarzeń na drodze przedstawia dwa samochody, które uległy zderzeniu, wraz z poszkodowanymi osobami, strażaka oraz sprzęt używany przez służby ratownicze. Tutaj także obejrzymy krótki poruszający film z wypadku drogowego oraz akcji ratowniczej. Został on zrealizowany specjalnie na potrzeby CEP.

Ścieżka Bezpieczeństwa kończy się… katastrofą budowlaną. Aranżacja przestawia fragment budynku zniszczonego na skutek wybuchu gazu. Symulacja wybuchu w budynku mieszkalnym to mocny efekt specjalny, który z pewnością na długo pozostanie dzieciom w pamięci.

CEP to nie tylko miejsce nauki, ale i zabawy. W Małej Strażnicy najmłodsi zobaczą sprzęt i ubrania strażackie, sprawdzą swoją wiedzę podczas gry edukacyjnej. Będą mogli też poczuć specyfikę pracy strażaka, zjeżdżając na dół po ześlizgu czy siadając za kierownicą pojazdu strażackiego i - dzięki wizualizacji jazdy alarmowej w skali 1:1 - zmierzając do pożaru.  

Inwestycja w przyszłość

Koszt całego projektu wyniósł około 480 000 zł. Środki finansowe pochodziły m.in. z budżetów UM w Chorzowie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, CEZ Chorzów, WFOŚiGW w Katowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej. W formie rzeczowej do powstania centrum przyczyniło się również 28 różnych firm i instytucji. Co warto podkreślić, koszty znacznie ograniczyło osobiste zaangażowanie strażaków z KM PSP w Chorzowie w realizację przedsięwzięcia. Teraz trzeba jeszcze zadbać o środki na funkcjonowanie CEP. - Utrzymanie centrum to konkretne koszty. Liczymy na pomoc Urzędu Miasta Chorzów, który jeszcze nigdy nie odmówił nam pomocy, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych instytucji, które zechcą nas wesprzeć przy realizacji warsztatów dla dzieci. Z centrum korzystają szkoły z całego województwa. Koszt jego funkcjonowania to bardziej inwestycja w bezpieczeństwo niż strata i z pewnością stanowić będzie mały procent lub nawet promil w stosunku do korzyści, również materialnych, które wynikną z bezpiecznego zachowania się w dorosłym życiu dzieci odwiedzających dzisiaj nasze centrum - podkreśla bryg. Janusz Gancarczyk.

Profilaktyka i edukacja społeczna prowadzona przez PSP to coraz istotniejszy element naszego codziennego bezpieczeństwa. Z pewnością CEP stanie się jednym z ważniejszych ogniw prewencji pożarowej wśród dzieci.

EP

październik 2016

do góry