• Tłumacz języka migowego
Różności

Podsumowanie wakacji

1 Października 2018

Podsumowanie wakacji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się 5 września konferencja prasowa wiceministra Jarosława Zielińskiego podsumowująca działania służb podczas wakacji. Wzięli w niej udział: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz przedstawiciele organizacji harcerskich.

 – Tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński, podsumowując statystyki z sezonu letniego. Podkreślił także bardzo dobrą współpracę służb z organizatorami obozów harcerskich. – Wszystkie z ponad tysiąca obozów zostały odwiedzone przez nasze służby. Nawiązano współpracę z organizatorami i komendantami obozów. Był z nimi ciągły kontakt. W 360 przypadkach straż pożarna udostępniła harcerzom swoje radiotelefony.

Wiceszef MSWiA podziękował organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawcom, służbom, a także szefom organizacji harcerskich za dobrą współpracę. Dzięki niej i porozumieniu podpisanemu przez organizacje harcerskie, Państwową Straż Pożarną, Policję i dyrektora generalnego Lasów Państwowych udało się m.in. usprawnić łączność między obozami harcerskimi i służbami.

Poziom bezpieczeństwa na obozach chwalił gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP. Straż pożarna nie odnotowała żadnych zdarzeń poważniejszych zagrożeń, 35 razy podejmowała natomiast interwencje – w jedenastu przypadkach pomagała ewakuować obozy ze względu na silny wiatr lub ulewny deszcz. Dużą wagę przywiązywano także do edukacji kadry i uczestników – byli instruowani, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach, np. w czasie pożaru, wichury czy zdarzeń nad wodą.

fot. MSWiA
wrzesień 2018

do góry