• Tłumacz języka migowego
Różności

Miliony dla ochotników

1 Października 2018

Miliony dla ochotników

 

Umowy z samorządem województwa mazowieckiego na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych  (w sumie około 2 tys. zastępów) w sprzęt ratowniczy o wartości 11,4 mln zł. zostały podpisane w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

 W uroczystości, która odbyła się 30 sierpnia 2018 r., wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a także samorządowcy i strażacy.

– Po raz pierwszy w historii tak wielkie środki są kierowane do tych jednostek. Dziękujemy strażakom ochotnikom za to, że ratują życie i zdrowie ludzi. Stoją na straży naszego bezpieczeństwa i czynią to dobrowolnie. Ale słowo „dziękuję” nie wystarczy. Trzeba wspierać te jednostki – podkreślił sekretarz stanu Michał Wójcik. Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Dzięki niemu do strażaków ochotników z 300 gmin i miast województwa mazowieckiego trafią zestawy medyczne i techniczne do ratowania zdrowia i życia oraz defibrylatory.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że MSWiA z różnych źródeł na działanie OSP przeznaczy w 2018 r. łącznie 160 mln zł, a ze środków Funduszu Sprawiedliwości strażacy otrzymają 100 mln zł. Przypomniał, że również program modernizacji służb mundurowych obejmuje strażaków ochotników. Z tego źródła OSP uzyskają w ciągu czterech lat łącznie 501 mln zł. Poinformował również, że dzięki szerokiej współpracy i montażowi finansowemu w tym roku kupione zostaną co najmniej 382 samochody ratowniczo-gaśnicze, które trafią do OSP. Ich wartość to 285 mln zł.
W Polsce działa 16 200 jednostek OSP, 4404 z nich włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

fot. MS

do góry