• Tłumacz języka migowego
Różności

Podsumowanie roku

7 Marca 2019

– Ubiegły rok był to rok ciężkiej, ale rzetelnej pracy, którą funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP wykonywali w bardzo szerokim zakresie przedsięwzięć, udowadniając że są służbą profesjonalną, sprawną i dzięki ogromnym środkom doskonale wyposażoną. Właśnie za taką postawę pragnę wszystkim strażakom podziękować – powiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas odprawy kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. – Trudno sobie wyobrazić bezpieczeństwo wewnętrzne Polski i Polaków, a także wszystkich, którzy do naszego kraju przybywają, bez waszego udziału, bez ofiarności i profesjonalizmu, jaki pokazujecie w działaniach ratowniczych – zaznaczył.

Odprawa poświęcona działalności Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku odbyła się 7 lutego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wzięli w niej udział: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, zastępcy komendanta głównego PSP, dyrektorzy biur KG PSP, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, dyrektor CNBOP, komendanci miejscy PSP oraz przedstawiciele central związkowych.

Wiceszef MSWiA przypomniał sukces organizacyjny i profesjonalne zabezpieczenie operacyjne szczytu klimatycznego COP24, który odbył się w grudniu 2018 r. w Katowicach, a także misję ratowniczą polskich strażaków podczas gaszenia pożarów lasów w Szwecji.

Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz ze swoimi zastępcami przedstawił podsumowanie wszystkich obszarów działalności Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku.

– Chciałbym podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom ochotniczych straży pożarnych za efektywną służbę i pracę w minionym roku. Był to ciężki rok, ale również rok dobry. Doświadczył strażaków tak trudnymi zdarzeniami, jak katastrofy budowlane w Mirsku, Sosnowcu i Poznaniu, a także rozszczelnienie gazociągu w Murowanej Goślinie. Strażacy wyszli z nich zwycięsko, pokazując profesjonalizm i sprawną organizację naszych działań – rozpoczął swoje podsumowanie komendant główny PSP.

W 2018 r. Państwowa Straż Pożarna interweniowała średnio co 1 min i 2 s, a do pożarów wyjeżdżała co 3,5 min. PSP samodzielnie przeprowadziła ponad 250 tys. działań oraz blisko 110 tys. wspólnych działań z ochotniczymi strażami pożarnymi. Podczas odprawy zwrócono uwagę na dobrą współpracę obu formacji. W porównaniu do 2017 r. spadła liczba samodzielnych interwencji PSP i OSP, a zanotowano wzrost liczby interwencji wspólnych (o 8,5 proc.).

W ubiegłym roku zostały przeprowadzone cztery duże krajowe ćwiczenia ratownicze. Uzupełnieniem były niezapowiedziane manewry zorganizowane w każdym z województw. Ich scenariusze dotyczyły zdarzeń, które zgodnie z analizami ryzyka mogą wystąpić na danym obszarze. Zapowiedziano systematyczną kontynuację podobnych ćwiczeń, prowadzących do zwiększenia skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Rok 2018 był okresem dalszej realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W ramach programu Państwowa Straż Pożarna realizowała 43 inwestycje budowlane, 13 z nich zostało już zakończonych. Z dofinansowania na remont strażnic w łącznej kwocie 25 mln zł skorzystało ponad 2,7 tys. jednostek OSP.

W 2018 r. udało się wzmocnić etatowo pion operacyjny – o 400 etatów, a także pion kontrolno-rozpoznawczy – o 90 etatów. Ponadto dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Lasów Państwowych i samorządów lokalnych zapewniono środki na zakup 961 samochodów dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Gen. brygadier Leszek Suski wskazał, że tak istotne wsparcie finansowe dotyczące inwestycji i zakupów sprzętu dla PSP wymaga odpowiedzialnego planowania i gospodarowania środkami na każdym szczeblu decyzyjnym.

W czasie odprawy sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim wręczył podlaskiemu komendantowi wojewódzkiemu nadbryg. Jarosławowi Wendtowi i komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Janowi Kołdejowi okolicznościowe grawertony z okazji ukończenia przez nich 50. roku życia.

mł.asp. Tomasz Banaczkowski
fot. mł.asp. Tomasz Banaczkowski

luty 2019

do góry