• Tłumacz języka migowego
Różności

Gasić bezpiecznie i skutecznie

11 Kwietnia 2019

„Gaszenie pożarów wewnętrznych” to polski przekład niemieckiej książki „Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung” wydawnictwa Ecomed-Storck GmBH.

Przedstawia ona aktualny stan nauki i techniki w tym zakresie, a także w kompleksowy sposób prezentuje zagadnienia dynamiki pożaru, metod i technik gaszenia pożarów wewnętrznych, technik wentylacji taktycznej oraz kwestie szkolenia strażaków w warunkach realnego pożaru. Znaleźć w niej można podstawy dotyczące procesów chemiczno-fizycznych zachodzących podczas spalania, a także dokładne definicje zjawisk pożarowych, które nigdzie wcześniej nie zostały opisane.

Publikacja nawiązuje głównie do systemu ratowniczego w Niemczech, jednak odnosi się również do warunków polskich. Ma zachęcić jednostki straży pożarnej do analizy dotychczasowych rozwiązań w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych oraz poszukiwania nowych możliwości, aby prowadzone natarcia wewnętrzne były skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Publikację można nabyć w CNBOP-PIB. Formularz zamówienia znajduje się na stronie www.cnbop.pl, w zakładce Wydawnictwa/książki.

marzec 2019

do góry