• Tłumacz języka migowego
Różności

Pamięć o legionistach

21 Stycznia 2016

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski i komendant powiatowy PSP w Lipsku – bryg. Tomasz Krzyczkowski uczestniczyli w uroczystościach pobrania Ognia Niepodległości na cmentarzu wojennym Legionistów Polskich w Kostiuchnówce.

To niewielka wioska na Polesiu Wołyńskim, znana Polakom z ciężkich walk stoczonych w latach 1915-1916 przez oddziały legionowe. Znaczną część legionistów stanowili młodzi chłopcy – strzelcy, drużyniacy i harcerze.

W wydarzeniu tym, wzięli też udział przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego i Lasów Państwowych, a także polskiego samorządu, władz lokalnych, strzelcy z Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, duchowni, okoliczni mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu mszą świętą. Następnie, sztafeta rowerowa harcerzy z Hufca ZHP Zgierz pod kierownictwem hm. Krzysztofa Kowalewskiego – komendanta sztafety, w asyście strzelców i uczestników uroczystości wyruszyła z Ogniem Niepodległości do kraju, aby po raz piętnasty zapłonął on na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie podczas Narodowego Święta Niepodległości.

Sztafeta Rowerowa po Ogień Niepodległości to inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy w 2000 r. Podczas odbudowy cmentarzy legionistów na Ukrainie młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, by na mogiłach legionistów zapalić ogień i ponieść go do Krakowa. Harcerze z Hufca ZHP Zgierz uznali, że inicjatywa okresu międzywojennego jest godna kontynuowania. Przez kolejne lata dołączali do nich inni harcerze, strzelcy i strażacy.

Tomasz Krzyczkowski
fot. Katarzyna Czesna/archiwum KP PSP w Lipsku

styczeń 2016

do góry