• Tłumacz języka migowego
Różności

Opłatek służb mundurowych

29 Stycznia 2018

Uroczyste spotkanie opłatkowe ministra SWiA Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami służb podległych MSWiA oraz instytucji współpracujących odbyło się 20 grudnia 2017 r.

 Ministrowi SWiA towarzyszyli sekretarze stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch oraz dyrektorzy biur i departamentów MSWiA. W spotkaniu uczestniczyli również komendanci i szefowie służb wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz przedstawiciele związków zawodowych i duchowieństwa. Minister Mariusz Błaszczak podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę, zaangażowanie i ofiarność. Podkreślił, że upływający rok był bezpieczny i jest to zasługa wspólnej pracy. Na zakończenie minister złożył wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Do życzeń szefa resortu dołączył się również sekretarz stanu Jarosław Zieliński, który wyraził swoje uznanie dla postawy funkcjonariuszy. Następnie głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Jako gospodarz spotkania podziękował serdecznie wszystkim gościom za przybycie oraz przekazał życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Święta Narodzenia Pańskiego to chwile pełne refleksji, wzajemnej życzliwości i zadumy, to czas spędzany w domu z najbliższymi. Komendant podkreślił, że szczególnie w tych dniach myśli o tych, którym obowiązki służbowe nie pozwolą ich spędzić w gronie najbliższych. Życzenia zebranym złożyli również szefowie służb podległych MSWiA: komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. Marek Łapiński, Szef Biura Ochrony Rządu gen. Tomasz Miłkowski. Zaproszeni goście tradycyjnie przełamali się opłatkiem, który został wcześniej pobłogosławiony przez biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka. Podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak przyjął od przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju – symbol nadziei i pokoju między narodami.

red.

fot. Tomasz Banaczkowski

styczeń 2018

do góry