• Tłumacz języka migowego
Różności

Ogień od nowa

22 Marca 2017

Szukając aktualnych opracowań pożarniczych, nie sposób przejść obojętnie obok publikacji pt. „Czerwona księga pożarów” pod redakcją dr. inż. Pawła Guzewskiego, dr. inż. Dariusza Wróblewskiego oraz Daniela Małozięcia, wydanej przez CNBOP-PIB. Prezentuje ona kompleksowe podejście do zagadnień związanych z szeroko pojętą inżynierią bezpieczeństwa pożarowego, jakiego na próżno było szukać przed wydaniem tego opracowania.

„Czerwona księga pożarów” to dwa tomy, w których zamieszczono dziesięć części. Każda z nich napisana została przez eksperta w danej dziedzinie. Oprócz zagadnień prawnokarnych oraz historycznego podejścia do ochrony przeciwpożarowej mamy możliwość zapoznania się także z analizami działań ratowniczo-gaśniczych wybranych akcji z kilkudziesięciu ostatnich lat. Jeden z rozdziałów poświęcony jest kosztom społecznym i ekonomicznym pożarów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że działalność Państwowej Straży Pożarnej to nie tylko wydatki na funkcjonowanie tej instytucji. To także ogrom strat generowanych przez pożary i dochodów utraconych przez budżet państwa. Z pewnością lektura tego rozdziału pozwoli to sobie uzmysłowić. Tom II wprowadza czytelnika w tematykę ustalania przyczyn pożarów oraz przedstawia rolę prewencji społecznej i pożarowej. Jego zwieńczeniem jest obszerne zestawienie światowych i krajowych statystyk dotyczących różnorodnych aspektów pożarów.

Autorzy „Czerwonej księgi pożarów” podjęli się trudnego zadania – szerokiego ujęcia wiedzy pożarniczej i zamknięcia jej w jednej publikacji. Pozytywne rekomendacje środowiska naukowego świadczą o tym, że poradzili sobie z tym doskonale. Można się o tym przekonać pobierając bezpłatną wersję publikacji ze strony CNBOP-PIB.

Czerwona księga pożarów, pod red. Pawła Guzewskiego, Dariusza Wróblewskiego i Daniela Małozięcia, CNBOP-PIB, Józefów 2016.

GL

marzec 2017

do góry