• Tłumacz języka migowego
Różności Aneta Gołębiowska

Bezpieczeństwo budynków

22 Marca 2017

Konferencja - Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

„Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo” to tytuł konferencji, która odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wzięło w niej udział prawie 300 przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków mieszkalnych. Wydarzenie to było związane z sezonem grzewczym i ogólnopolską kampanią społeczną MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Już na samym początku konferencji na uczestników czekała niespodzianka. Przed głównym wejściem do Muzeum strażacy ustawili namiot wypełniony bezpiecznym dymem. Stworzył on namiastkę prawdziwego zadymienia, występującego podczas pożaru w pomieszczeniach.

Konferencję otworzył śląski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski. Omówił podejmowane przez PSP działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie. Podkreślił także znaczenie profilaktyki, bowiem nader często okazuje się, że przyczyną tragedii są zaniedbania, niewiedza lub ignorowanie przepisów. Niestety, prywatne mieszkania i domy pozostają praktycznie poza nadzorem służb publicznych. Dlatego najprościej, a jednocześnie najskuteczniej jest uświadomić ludziom zagrożenia. Zdarzenia w budynkach mieszkalnych stanowią niewielki odsetek wszystkich interwencji straży pożarnej, ale to właśnie w nich ginie najwięcej osób.

W trakcie konferencji omawiano problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielorodzinnych – w szczególności problemy związane z zagrożeniami podczas pożarów, zasadami prawidłowej ewakuacji z budynków mieszkalnych oraz zagrożeniami, które niesie tlenek węgla. O tym, jak pomóc osobie poszkodowanej, nieprzytomnej i jak wykonać prawidłowo resuscytację, uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się w trakcie przerwy, ćwicząc pod okiem ratownika.

Kolejny blok tematyczny poświęcony był regulacjom prawnym związanym z bezpieczeństwem mieszkań, zagadnienia dotyczące projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach wielorodzinnych. Zaprezentowano możliwości ochrony obiektów mieszkalnych przed pożarem oraz tlenkiem węgla za pomocą czujników autonomicznych dymu i tlenku węgla. Referaty wygłosili specjaliści reprezentujący Państwową Straż Pożarną, Krajową Izbę Kominiarzy, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz producentów czujek.  

Patronat nad konferencją objął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a wśród zaproszonych gości byli między innymi: zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Kamienowski, prezydent miasta Mysłowic Edward Lasok oraz śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Jan Spychała.

st. kpt. Aneta Gołębiowska
fot. arch. KW PSP Katowice

marzec 2017

Aneta Gołębiowska Aneta Gołębiowska
do góry