• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

6 Lipca 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do przekazywania na cele związane z ochroną przeciwpożarową 10 proc. sumy wpływów, uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia. Do tej pory połowa tej kwoty była przekazywana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, reszta – Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl nowych przepisów, wszystkie środki będą trafiały do komendanta głównego PSP, który następnie przekaże 50 proc. straży ochotniczej, a 50 proc. na jednostki ochrony pożarowej, czyli m.in. zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminną zawodową straż pożarną, terenową służbę ratowniczą. Zgodnie z nowelą, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb rozdziału środków, mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Nowela wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

red.
czerwiec 2017

do góry