• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowa komenda w Mysłowicach

5 Marca 2018

Uroczyste otwarcie siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach miało miejsce 13 lutego br. Była to również okazja do symbolicznego przekazania w użytkowanie jednostkom PSP i OSP pojazdów i sprzętu ratowniczego zakupionego w 2017 r. oraz do wręczenia aktów włączenia jednostek OSP z terenu woj.  śląskiego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości odebrał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Zaproszonych gości przywitał śląski komendant wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę budowy i modernizacji strażnic w województwie śląskim, wskazując bezpośredni wpływ warunków pełnienia służby przez strażaków na ich poziom wyszkolenia i przygotowania do działań ratowniczych. Następnie dokonano uroczystego otwarcia komendy i wręczenia symbolicznego klucza komendantowi miejskiemu PSP w Mysłowicach mł. bryg. Mirosławowi Wiktorowi. Krajowy kapelan strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. st. kpt. Adam Glajcar i kapelan strażaków archidiecezji katowickiej ks. Damian Gajdzik dokonali poświęcenia strażnicy.

W dalszej części uroczystości komendom powiatowym i miejskim PSP przekazano siedem samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochód specjalny z drabiną hydrauliczną, trzy przyczepy do przewozu kontenerów i kontener paliwowy. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 8 mln zł.

Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie przez komendanta głównego PSP oraz śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP sześciu jednostkom ochotniczych straży pożarnych z woj. śląskiego aktów włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który zaakcentował wpływ warunków pełnienia służby na gotowość do działań ratowniczych. W dalszej części przemówienia życzył również, aby przekazany sprzęt dobrze służył wzmacnianiu potencjału ratowniczego powiatów i był wsparciem w realizacji coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

W uroczystości wzięli także udział pani poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, przedstawiciele wojewody śląskiego, władz samorządowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. śląskiego oraz przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.

Aneta Gołębiowska

fot. Piotr Zwarycz

luty 2018

do góry