• Tłumacz języka migowego
Różności

Narada służb

5 Marca 2018

Narada służb podległych ministrowi SWiA miała miejsce 9 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Uczestniczyli w niej m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Marek Małkowski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk. 

 Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za rok wytężonej pracy. Docenił pomoc mieszkańcom regionu oraz sprawne usunięcie skutków intensywnych opadów śniegu przez podkarpackich strażaków. Podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec przedstawił organizację podległego mu na terenie województwa garnizonu. Przybliżył zagrożenia charakterystyczne dla tego regionu oraz omówił realizację „Programu modernizacyjnego” i sposób finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przed naradą szef MSWiA otworzył nowy budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. W trakcie uroczystości minister Joachim Brudziński wręczył wyróżnienia dla operatorów numeru 112 z Podkarpacia, a także nagrodził 12-letniego Bartka medalem „Młodego Bohatera”. Bartek we wrześniu ubiegłego roku zauważył na przystanku autobusowym starszą kobietę, która wyraźnie bardzo źle się czuła. Chłopiec podszedł do kobiety, a ta poprosiła go, aby zadzwonił do jej córki. Na prośbę córki Bartek wezwał pogotowie.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 rzeszowscy strażacy zaprezentowali samochody oraz sprzęt specjalistyczny, którym na co dzień posługują się podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Na stanowisku Państwowej Straży Pożarnej prezentowane były m.in. materiały informacje na temat zagrożeń w sezonie grzewczym.

mł.bryg. Marcin Betleja KW PSP w Rzeszowie

fot. Marcin Betleja

luty 2018

do góry