• Tłumacz języka migowego
Różności

NIE dla awarii przemysłowych

15 Grudnia 2016

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie była gospodarzem narady szkoleniowej dotyczącej przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Wzięli w niej udział przedstawiciele KG PSP, GIOŚ, pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Podczas narady poruszano sprawy związane z zaimplementowanymi do polskiego porządku prawnego wymaganiami dyrektywy Seveso III, w tym dotyczącymi: planowania i prowadzenia wspólnych kontroli przez organy PSP i IOŚ, nowych zasad klasyfikacji zakładów ZDR i ZZR oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem. Przeprowadzono również część warsztatową. Spotkanie odbyło się 17-i 18 listopada, a jego organizatorem była Komenda Główna PSP i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

CS PSP Częstochowa

 grudzień 2016

do góry