• Tłumacz języka migowego
Różności

Minister w Lubuskiem

5 Marca 2018

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński spotkał się 12 lutego z szefami podległych mu służb, a także komendantami PSP, Policji oraz Straży Granicznej z garnizonu lubuskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Marek Małkowski, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz komendanci z województwa lubuskiego. 

 Głównym tematem odprawy była realizacja założeń programu modernizacji oraz bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa lubuskiego. Na wstępie komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Patryk Maruszak zreferował, jak wygląda realizacja programu modernizacyjnego w PSP na podległym mu terenie. Z kolei wojewoda Władysław Dajczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca z przedstawicielami służb mundurowych układa się w Lubuskiem modelowo. Jak wspomniał, przekłada się ona bezpośrednio na wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Podobną opinię wyraził minister Joachim Brudziński. Szef MSWiA, doceniając wysoki poziom zaufania społecznego, podziękował funkcjonariuszom za trud włożony w służbę w minionym roku. Jednocześnie podkreślił, że jej tak wysoka skuteczność jest możliwa dzięki ciągłemu rozwojowi. Stąd miliardowe inwestycje w służby mundurowe, co umożliwia program modernizacji.

Biorący udział w naradzie szefowie resortów i służb wcześniej tego samego dnia spotkali się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z operatorami numeru ratunkowego 112. Przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wręczone zostały wyróżnienia dla operatorów numeru z całej Polski. Podczas spotkania gościom przybliżono zasady funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej z CPR. Na zakończenie komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 KM PSP w Gorzowie Wlkp.

 Dariusz Szymura

 fot. MSWiA

luty 2018

do góry