• Tłumacz języka migowego
Różności Maciej Kabała

Manewry ratownicze „Wypoczynek”

3 Sierpnia 2016

Ćwiczenia dla ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Manewry organizowane przez KM PSP w Jeleniej Górze we współpracy z KW PSP we Wrocławiu wpisały się trwale w kalendarz wydarzeń, których głównym celem jest doskonalenie umiejętności ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ich najnowsza edycja była niezwykle różnorodna pod względem ćwiczonych elementów.

Ratownicy sprawdzali gotowość operacyjną w sytuacjach zbliżonych do tych, jakie mogą spotkać w codziennej pracy. Ich zadaniem było zastosowanie najlepszego możliwego postępowania ratowniczego w zdarzeniach związanych z m.in.: odniesieniem przez poszkodowanych obrażeń ciała w wyniku pogryzienia przez dzikie zwierzęta, nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz potrąceniem pieszego przez pojazd mechaniczny. W tym wypadku elementem utrudniającym prowadzenie działań była pora nocna, deszczowa pogoda oraz fakt, że niekiedy poszkodowani porozumiewali się z ratownikami w obcym języku. Kolejna sytuacja, z którą zmagali się ratownicy, dotyczyła problemu choroby dekompresyjnej. Wyjątkowo realistyczna pozoracja zorganizowana w sztolni, do której dodatkowo trzeba było dotrzeć, wykorzystując sprzęt oświetleniowy, czyniła to stanowisko niezwykle atrakcyjnym pod względem trudności wykonywania zadania. Inną okolicznością, z którą musiano sobie poradzić, była rana postrzałowa klatki piersiowej. Scenariusz przewidywał też ukąszenie przez żmiję i omdlenia.

Stacja ćwiczebna zorganizowana przez wrocławskich strażaków we współpracy z dr. Wojciechem Kopackim oraz Bogną Kosiarek według wielu uczestników z 23 ekip ćwiczących podczas manewrów zasługiwała na szczególne uznanie. Zaprosili oni bowiem do współpracy osoby z dysfunkcjami narządu ruchu. Danuta Bujok - niepełnosprawny sportowiec, siatkarka na siedząco, sprinterka biegowa oraz Sławomir Wilczyński - strażak z JRG 6 KM PSP we Wrocławiu, który pięć lat w trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia uległ wypadkowi i stracił obie kończyny dolne, zgodzili się wcielić w rolę pozorantów. Ich udział w manewrach dzięki realizmowi sytuacji był wprost nieoceniony.

Uczestnikami manewrów byli funkcjonariusze PSP, Policji, Służby Więziennej, strażacy OSP, ratownicy GOPR, pogotowia ratunkowego, reprezentanci zakładowych służb ratowniczych oraz wielu innych, przybyłych ze wszystkich stron Polski.

Maciej Kabała
Fot. Mateusz Górecki

lipiec 2016

Maciej Kabała Maciej Kabała
do góry