• Tłumacz języka migowego
Różności

Konkurs kalendarzowy na 2016 rok

21 Stycznia 2016

„Sprawdź, co wiesz …” Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zamieszczonym na drugiej stronie kalendarza plakatowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na 2016 r. Tegoroczny konkurs polega na rozwiązaniu strażackiej krzyżówki oraz odgadnięciu głównego hasła konkursowego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie całego kraju. Oprócz rozwiązania należy przesłać też odgadnięte hasła z krzyżówki. Hasło i 21 określeń do krzyżówki należy przesyłać – wyłącznie na kartach pocztowych – do 30 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wydział Informacji i Promocji, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs kalendarzowy”).

Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu szkoły (z powiatem). Wśród wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie hasła konkursowego oraz określeń do krzyżówki, rozlosujemy nagrody. Informacja o wyłonionych laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.straz.gov.pl oraz na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Strażacka krzyżówka do pobrania również na www.straz.gov.pl/aktualnosci, w zakładce Konkursy organizowane przez KG PSP.

styczeń 2016

do góry