• Tłumacz języka migowego
Różności

KSRG – system na miarę wyzwań

30 Października 2015

W Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty i konferencja tematyczna z okazji jubileuszu 20-lecia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Na warsztatach, w trzech panelach dyskusyjnych: operacyjnym, szkoleniowym i logistyczno-finansowym, omawiano stan aktualny i perspektywy rozwoju KSRG. Zagadnienia dotyczyły m.in.: ochrony ludności w wybranych państwach UE, udziału jednostek KSRG w realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, prewencji społecznej i zarządzania wiedzą w KSRG, ewaluacji systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, a także wyposażenia technicznego jednostek KSRG.

Wprowadzenia do warsztatów dokonali zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk oraz komendant CS PSP st. bryg. dr Marek Chmiel. W odbywającej się drugiego dnia konferencji uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy oraz członkowie delegacji zagranicznych z Armenii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy i Mołdawii. Warsztaty i konferencję podsumował komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim podmiotom KSRG za dotychczasową współpracę, podkreślając przy tym w sposób szczególny rolę, jaką odgrywają w nim ochotnicze straże pożarne.

Na zakończenie wręczone zostały wyróżnienia twórcom KSRG oraz przedstawicielom podmiotów współpracujących, zaś członkom polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR – awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia za akcję ratowniczą w Nepalu.

Zwieńczeniem jubileuszu było podpisanie przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza oraz Mihaila Harabagiu listu intencyjnego o współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Służbą ds. Ochrony Ludności i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii (CPESS).

O wnioskach i rekomendacjach wypracowanych podczas warsztatów w kolejnym numerze PP.

rom.

fot. Bogdan Romanowski

do góry