• Tłumacz języka migowego
Różności

Historia skryta w lesie

30 Października 2015

W Przeciwpożarowej Bazie Leśnej „Zamczysko Nowe” odbyły się uroczystości związane z obchodami 45-lecia i 60. rocznicy rozpoczęcia edukacji przez I turnus Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie.

Baza zlokalizowana w Kampinoskim Parku Narodowym jest miejscem szczególnym. To właśnie tutaj od kilku dziesięcioleci podczas zgrupowań kandydackich młodzi adepci sztuki pożarniczej i przyszli oficerowie utwierdzają się w przekonaniu, że ich wybór życiowej drogi był właściwy.

Jubileusz zapoczątkowała polowa msza święta. Uczestniczyło w niej m.in. kierownictwo KG PSP, na czele z zastępcą komendanta głównego PSP nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim. Następnie odbyło się spotkanie słuchaczy I turnusu SOP, na którym wspominali swój pobyt w Zamczysku i kolegów, z którymi los zetknął ich na pożarniczej drodze. Naukę zaczęło wówczas 126 osób, po dwóch latach pierwszy stopień oficerski uzyskało 98 absolwentów.

Uroczystościom towarzyszyły pokazy ratowniczo-gaśnicze, prezentacja sprzętu z minionych lat i wystawa fotograficzna. Zaprezentowano także okolicznościową publikację „Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym (1970-2015)”. Została także odsłonięta tablica pamiątkowa.

brom.

fot. Bogdan Romanowski

do góry