• Tłumacz języka migowego
Różności

Jak używać prądownicy?

25 Lutego 2016

Niestety, czasem można odnieść wrażenie, że tłum obserwujący pracę strażaków wymaga tylko jednego – lania wody. To rzeczywiście najpopularniejszy środek gaśniczy, nie tylko ze względu na dostępność, lecz także ze względu na koszt. Nie miejmy jednak złudzeń – samo lanie wody nie jest skuteczne, trzeba wiedzieć jeszcze, jak to robić, by działanie faktycznie było efektywne.

Zestawieniem najważniejszych informacji i ubraniem ich w formę poręcznego i dobrze zilustrowanego skryptu zajął się Szymon Kokot-Góra, którego naszym czytelnikom z pewnością nie trzeba przedstawiać. .

Ta krótka publikacja pt.  Techniki operowania prądami gaśniczymi przypomni znane i popularne techniki operowania prądami gaśniczymi, ze szczególnym naciskiem na te, których używać należy  podczas pożarów wewnętrznych. Przy opisie każdej z nich – zarówno stricte gaśniczych, jak i służących do poprawy bezpieczeństwa – znajduje się także prezentacja okoliczności, w których najlepiej się sprawdzą. Autor zebrał wiadomości w dwóch działach. W pierwszym prezentuje techniki pracy i podawania wody dla prądownic typu turbo (pozycja pracy i przemieszczania się z linią, krótki puls, długi puls, główkowanie, malowanie, omiatanie i podawanie prądu zwartego z dużą wydajnością), w drugim natomiast dla prądownic prostych o niskim ciśnieniu i wysokiej wydajności (pozycja pracy i przemieszczania się z otwartą prądownicą, omiatanie i uderzanie w sufit i podłogę, tzw. bat – ang. the whip).

Skrypt bezpłatnie jest dostępny także w wersji elektronicznej na stronie cfbt.pl

eM.

luty 2016

do góry