• Tłumacz języka migowego
Różności Agata Leśkiewicz

Dwie dekady ratownictwa wodnego

21 Października 2016

Dwie dekady ratownictwa wodnego

Jubileusz 20-lecia ratownictwa wodnego w KSRG stał się okazją do zorganizowania w Bornem-Sulinowie konferencji poświęconej tej trudnej i wymagającej dziedzinie ratownictwa. Znaczenie miało miejsce organizacji konferencji, historia szkolenia nurków strażaków napisana została bowiem głównie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem-Sulinowie. To tu w 1996 r. rozpoczęto realizację pierwszych kursów nurkowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a dziś mieści się tutaj centralny ośrodek szkolenia nurków PSP.

W trakcie konferencji przybliżono historię działań nurkowych w straży pożarnej, realizowanych już od 1969 r., oraz powstania bazy szkoleń nurkowych w Bornem-Sulinowie. Przedstawiono też zmiany wprowadzone w szkoleniach w okresie ostatnich 20 lat. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać wystąpień gości z Niemiec, którzy mówili m.in. o przepisach regulujących bezpieczeństwo strażaków nurków w Niemczech, dziesięcioletniej współpracy polsko-niemieckiej z zakresu lokacji podwodnej po obu stronach granicy na przestrzeni lat 2006-2016, a także o ewolucji ratownictwa nurkowego w latach 1996-2016 w straży pożarnej w Berlinie. W drugiej części konferencji referaty związane były z zadaniami operacyjnymi i aktualnymi założeniami wykorzystywanymi w ratownictwie wodno-nurkowym. Poruszono kwestię ratownictwa powierzchniowego, ratownictwa na wodach szybko płynących oraz ratownictwa lodowego. Ponadto omówiono sprzęt i technologie wykorzystywane przez PSP w ratownictwie wodnym.

Konferencję zorganizowała Komenda Główna PSP, we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie i Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia PSP w Bornem-Sulinowie. Współfinansowana była ze środków zewnętrznych pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Agata Leśkiewicz
fot. Agata Leśkiewicz

październik 2016

Agata Leśkiewicz Agata Leśkiewicz
do góry