• Tłumacz języka migowego
Różności

Duchowe wsparcie dla prawosławnych

24 Marca 2016

W siedzibie KW PSP we Wrocławiu odbyło się spotkanie komendanta wojewódzkiego st. bryg. Adama Koniecznego z duchownymi wyznania prawosławnego, w tym z kapelanem krajowym strażaków wyznania prawosławnego o. ihum. Sergiuszem Matwiejczukiem i ks. Markiem Bonifatiukiem. Okazją do rozmowy o sprawowaniu posługi duszpasterskiej stało się mianowanie księdza Marka – kapelanem prawosławnych strażaków pełniących służbę na Dolnym Śląsku.

Wyznawców prawosławia, jak zaznaczył o. Sergiusz Matwiejczuk, spotkamy w środowisku strażaków zawodowych, jak i ochotników. Szczególnie liczne są skupiska prawosławnych na Dolnym Śląsku, w powiatach legnickim i lubińskim. Warto podkreślić, że zarówno ksiądz Sergiusz, jak i ksiądz Marek są dobrze przygotowani do pełnienia posługi duszpasterskiej w środowiskach służb mundurowych. Obydwaj odbyli stosowne przeszkolenie wojskowe we wrocławskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Jak wspominają – lekko nie było, bo zgodnie z regulaminem i programem szkolenia, traktowano ich jak żołnierzy, a nie duchownych, ale te doświadczenia niewątpliwie teraz procentują .

Lech Lewandowski

fot. Lech Lewandowski

marzec 2016

do góry