• Tłumacz języka migowego
Różności

Drony dla jednostek

13 Czerwca 2019

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) jednostkom organizacyjnym PSP. Umowy oraz sprzęt wręczył komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w asyście zastępców: nadbryg. Tadeusza Jopka i st. bryg. Arkadiusza Biskupa.

Serdecznie gratuluję wszystkim strażakom, którzy są bezpośrednimi uczestnikami procesu wdrażania bezzałogowych statków powietrznych w Państwowej straży Pożarnej – powiedział gen. brygadier Leszek Suski. – Jestem przekonany, że będzie on państwu dobrze służył, znacząco ułatwiając realizację coraz bogatszego spektrum zadań PSP na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny i jej obywateli.

Zakup dronów był możliwy dzięki Programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020. Z zapisów ustawy modernizacyjnej korzysta zarówno PSP, jak i ochotnicze straże pożarne.

W ramach programu modernizacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została przeznaczona kwota 1 mln 523 tys. zł. na zakup 26 bezzałogowych statków powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej. 11 z nich to sprzęt poziomu podstawowego, służący przede wszystkim do obrazowania terenu działań z wykorzystaniem kamery na światło widzialne. 15 bezzałogowych statków powietrznych to sprzęt poziomu specjalistycznego. Mają one wiele dodatkowych możliwości technicznych, w tym gromadzenie danych z kamery na światło widzialne i kamery na podczerwień, a także bieżące przekazywanie obrazu na urządzenia zewnętrzne, również w trudnych warunkach pogodowych.

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane potocznie dronami, umożliwiają znacznie szybszą, dokładniejszą i tańszą niż dotychczas ocenę sytuacji w wielu zdarzeniach kryzysowych. Pozwalają w większym zakresie chronić życie i zdrowie zarówno ratowników, jak i ratowanych wraz z ich dobytkiem. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest jednym z wielu obszarów zwiększania ich efektywności.

Bezzałogowe statki powietrzne trafiły do: Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Komend Miejskich PSP we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, a także Komend Powiatowych PSP w Świdniku i w Przeworsku.

W imieniu wszystkich podziękowania na ręce komendanta głównego PSP złożył komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu st. bryg. dr Jan Kołdej. Uroczyste przekazanie nowych nabytków zakończył pokaz możliwości taktycznych sprzętu.

Tomasz Banaczkowski / KG PSP
fot. Tomasz Banaczkowski / KG PSP

maj 2019

do góry