• Tłumacz języka migowego
Różności

Dmuchać na zimne

28 Maja 2018

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński spotkał się 26 kwietnia z przedstawicielami organizacji harcerskich. W spotkaniu tym wziął udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Podczas narady omawiano temat organizacji obozów harcerskich podczas najbliższych wakacji.

Bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich powinno być najważniejsze dla ich organizatorów. Łatwiej jest je zapewnić przy dobrej współpracy i kontakcie ze służbami – powiedział Jarosław Zieliński. Zaapelował o szczególną uwagę podczas wybierania lokalizacji, w których mają zostać zorganizowane obozy. Uczestnicy spotkania ustalili, że podstawowy kanał komunikacji służący do przekazywania ostrzeżeń będzie opierał się o telefonię komórkową. Ze względu na zróżnicowany zasięg tych urządzeń, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zarekomendował, by organizatorzy obozów (komendanci obozów) powinni dysponować telefonami komórkowymi obsługiwanymi przez przynajmniej trzech różnych operatorów. Numery kontaktowe będą miały najbliższe jednostki PSP będą mogli w sytuacjach nagłego zagrożenia na bieżąco przekazywać ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, a także utrzymywać kontakt podczas prowadzenia działań ratowniczych. Do łączności ze stanowiskami kierowania PSP wykorzystywana będzie również łączność radiowa.

Organizatorzy obozów zapewnili, że, będą również nawiązywali ścisłą współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Kuratoria oświaty przed wydaniem zgody na organizację wypoczynku otrzymują opinie dotyczące bezpieczeństwa m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Niezależnie od tego, zgodnie z sugestią środowisk harcerskich, funkcjonariusze służb pojawią się na obozach zaraz po rozpoczęciu turnusów. Pozwoli to na przekazanie organizatorom oraz uczestnikom m.in. przez strażaków ewentualnych sugestii dotyczących bezpieczeństwa. Służby ratownicze będą miały możliwość dokładnego rozpoznania lokalizacji obozu i możliwości dojazdu do niego. Wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania zwrócił uwagę na konieczność reagowania na komunikaty publikowane i przekazywane przez Regionalny System Ostrzegania.

red.

fot. MSWiA

maj 2018

 

do góry