• Tłumacz języka migowego
Różności Paweł Sorokosz

Czuwanie nad Niepodległą

3 Grudnia 2018

wozy strażackie

 

Nad bezpieczeństwem uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości czuwało łącznie 3425 ratowników (762 pojazdy): 595 strażaków PSP (181 pojazdów) oraz 2830 druhów OSP (581 pojazdów).

 Komendant główny PSP decyzją nr 61 z dnia 7 listopada 2018 r. powołał sztab, którego zadaniem było m.in. koordynowanie zabezpieczenia przez siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uroczystości związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską na terenie kraju, w szczególności uroczystości odbywających się w stolicy.

W obiektach, w których zaplanowano imprezy, przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze, służące sprawdzeniu w nich stanu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzeniu kart charakterystyki poszczególnych obiektów i terenów.

W ramach zabezpieczenia m.st. Warszawy o 94 strażaków zwiększone zostały obsady osobowe warszawskich jednostek ratowniczo-gaśniczych. Do działań przygotowane były również wszystkie specjalistyczne grupy i sekcje na terenie Warszawy. W gotowości pozostawała Mazowiecka Brygada Odwodowa.

Podczas zabezpieczania operacji miejskiej w Warszawie odnotowano łącznie trzy zdarzenia, w tym dwa niewielkie pożary, do których likwidacji użyte zostały siły i środki PSP. Działało osiem dwuosobowych patroli pieszych PSP, strażacy z patroli udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednemu uczestnikowi uroczystości.

Stanowisko Kierowania KG PSP prowadziło stały monitoring obchodów Święta Niepodległości w całym kraju – od 9 do 11 listopada jednostki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczały 287 uroczystości.

W tym czasie odnotowano cztery interwencje jednostek PSP i OSP: po wypadku bryczki konnej (Cisie, woj. śląskie), zasłabnięciu dwóch osób podczas obchodów w sali domu kultury (Lubawka, woj. dolnośląskie), a także udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie (Leżajsk, woj. podkarpackie oraz Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie).

fot. Paweł Sorokosz
listopad 2018

Paweł Sorokosz Paweł Sorokosz
do góry